Caritas Albania

Shërbimet që ofrohen:

  • Këshillim karriere/Intershipe/Kurse profesionale/Mbështetje në grante.

Caritas Albania është zyrë këshillimi karriere dhe punësimi me vendndodhje tek Pallati i Kulturës‚ ‘‘Artan Cuku“, Kamëz.

Nga e hëna në të Premte, ora 09:00-16:00

Projekti në bashkëpunim me Caritas Albania përfshin të rinjtë e moshës 15-30 vjeç dhe ofron shërbime si më poshtë:

  • Këshillim karriere – informacione për studime;
  • Tranjime soft skills;
  • Kurse profesionale duke paguar deri në 450 euro për të rinjtë në kategorinë vulnerabël ose ndërmjetësim me kurset që ofrohen pranë Qendrave të Formimit Profesional Shtetëror;
  • Internship – praktikë e paguar për 3 muajt e parë, rroga dhe sigurime dhe ndërmjetësime me bizneset;
  • Start-up: Aplikim me ide biznesi, boot camp 4 ditor, plan biznesi, mbështetje deri në 5 mijë euro;
Adresa: Pallati i Kulturës ‘Artan Cuku’, Kamëz

Orari: Nga e hëna në të Premte, ora 09:00-16:00