Për shërbimin e karrierës

Më shumë informacion mbi shërbimin e karrierës

Praktika pune & Punë vullnetare

Informacion mbi ofertën në treg

Aktivitete & Konferenca

Aktivitete të ndryshme në Kamëz pë zhvillim profesional

TË REJAT MË TË FUNDIT

Këtu mund të njiheni me veprimtaritë dhe përgjegjësitë kryesore, njohuritë, aftësitë dhe cilësitë e nevojshme dhe kërkesat për të hyrë në një profesion.

Këtu mund të gjeni informacion mbi ofertat e trajnimit në Kamëz.

Këtu mund të gjeni informacion mbi ofertën e shkollave profesionale.

Këtu mund të bëheni pjesë e aktiviteteve të Zyrës së Këshillimit të Karrierës.

Testet e karrierës ju ndihmojnë të hulumtoni fushat tuaja të interesit, të analizoni nevojat për këshillim dhe vështirësitë që mund të hasni në vendimmarrje gjatë rrugëtimit tuaj profesional.

Mundesuar nga:

Ky website mbështetet nga “Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 – ReLOaD2”, i financuar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Informacionet e paraqitura në këtë faqe web, janë përgjegjësi e Drejtorisë së Shërbimit Social, Bashkia Kamëz dhe nuk pasqyrojnë  pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe donatorëve të tjerë.