takim-drejtesi
0

Në Zyrën e Këshillimit të Karrierës u zhvillua një takim informues me studentët e Fakultetit të Drejtësisë. Gjatë takimit u fol për shërbimet që ofron Zyra e Këshillimit të Karrierës si dhe orientim për profesionin e tyre të ardhshëm dhe fushat ku mund të profilizohen.

Leave us a comment