Vizioni

Vizioni i Zyrës së Këshillimit të Karrierës në Bashkinë Kamëz është që të ofrojë një shërbim komunitar gjithëpërfshirës, duke u kthyer në burimin kryesor të shërbimeve të karrierës

Misioni

Zyra e Këshillimit të Karrierës në Bashkinë Kamëz ka për mision të ofrojë informacion të pavarur lidhur me arsimimin, formimın dhe planifikimin e zhvillimin e karrierës. Nëpërmjet informacionit dhe shërbimeve të këshillimit zyra ka për mision të ofrojë për të rinjtë dhe të rriturit e interesuar, një hapësirë të sigurt për të ndihmuar në planifikimin dhe zhvillimin e karrierës.

Partnerët Tanë